Có nên mua bảo hiểm phi nhân thọ khi đã có bảo hiểm nhân thọ ?

Có nên mua bảo hiểm phi nhân thọ khi đã có bảo hiểm nhân thọ ?

Tin tức
Kinh tế xã hội ngày càng phát triển; việc trang bị cho bản thân và gia đình một công cụ bảo vệ được nhiều người xem xét; và bảo hiểm đang nổi lên như một công cụ đắc lực và hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, có nên tham gia bảo hiểm phi nhân thọ khi đã mua bảo hiểm nhân thọ? Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đâu sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất cho bạn và gia đình? Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ – đâu là lựa chọn hợp lý? Thực tế, tất cả đều là chọn lựa đúng đắn và mang những giá trị nhân bản hết sức to lớn. Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đều có…
Read More