Tóm tắt về bảo hiểm xe PVI dành cho người mới

Tóm tắt về bảo hiểm xe PVI dành cho người mới

Hỏi đáp, Tin tức
Bảo hiểm xe PVI là một loại bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ chủ sở hữu xe hơi trước những rủi ro về tài sản và tổn thất của mình. Nó cung cấp một loạt các dịch vụ bảo vệ cho chủ xe bao gồm sự bảo vệ về tài sản và tổn thất do tai nạn, sự cố tự nhiên, hoặc hành vi vi phạm pháp luật. Bảo hiểm xe PVI cung cấp một số lợi ích quan trọng cho chủ sở hữu xe hơi. Đầu tiên, nó cung cấp một mức trợ cấp cho tổn thất của xe do tai nạn hoặc sự cố tự nhiên. Ví dụ, nếu xe bị hỏng hoặc mất do một tai nạn giao thông, bảo hiểm sẽ trả cho chủ…
Xem thêm
Xử lý bảo hiểm trùng như thế nào (2 bảo hiểm cùng lúc trở lên)?

Xử lý bảo hiểm trùng như thế nào (2 bảo hiểm cùng lúc trở lên)?

Bồi thường, Hỏi đáp
Bảo hiểm trùng là trường hợp cùng một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm cùng phạm vi bảo hiểm theo hai Hợp đồng bảo hiểm... Ảnh minh họa Hỏi: Xin hỏi, việc xử lý bảo hiểm trùng đối với bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn! Thanh Hà (Nghệ An) Trả lời: Bảo hiểm trùng là trường hợp cùng một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm cùng phạm vi bảo hiểm theo hai Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm trở lên với tổng số tiền bảo hiểm của các Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm lớn hơn giá trị thực tế của đối tượng bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm gần nhất.…
Xem thêm