Xử lý bảo hiểm trùng như thế nào (2 bảo hiểm cùng lúc trở lên)?

Bảo hiểm trùng là trường hợp cùng một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm cùng phạm vi bảo hiểm theo hai Hợp đồng bảo hiểm…

Ảnh minh họa

Hỏi: Xin hỏi, việc xử lý bảo hiểm trùng đối với bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn!

Thanh Hà (Nghệ An)

Trả lời:

Bảo hiểm trùng là trường hợp cùng một đối tượng bảo hiểm được bảo hiểm cùng phạm vi bảo hiểm theo hai Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm trở lên với tổng số tiền bảo hiểm của các Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm lớn hơn giá trị thực tế của đối tượng bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm gần nhất.

Việc giải quyết bồi thường đối với trường hợp bảo hiểm trùng sẽ thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Đối với những phạm vi bảo hiểm được cấp trùng của các Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm cấp bởi/ ký kết với Bảo hiểm PVI trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm mà Chủ xe/ Bên mua bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm và đang còn hiệu lực tại thời điểm xảy ra tổn thất.

Đối với những phạm vi bảo hiểm không trùng nhau của các Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu có), Bảo hiểm PVI sẽ giải quyết bồi thường độc lập theo Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận đã ký kết.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI.