Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PVI – điều kiện và các lợi ích liên quan

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PVI – điều kiện và các lợi ích liên quan

Tin tức
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (mandatory fire and explosion insurance) Là sản phẩm bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về rủi ro cháy, nổ được quy định cụ thể trong Nghị định 23/2018/NĐ-CP , Thông tư số 220/2010/ TT-BTC Là hồ sơ bảo hiểm cần có khi Cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM  Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng được bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm: Cơ quan các tổ chức, trụ sở,…
Xem thêm
Bảo hiểm tai nạn công trình, nhà máy PVI: Thông tin, quyền lợi

Bảo hiểm tai nạn công trình, nhà máy PVI: Thông tin, quyền lợi

Tin tức
Quy định mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân tại công trình xây dựng, nhà máy Bảo hiểm công nhân là sự đảm bảo quyền lợi cho người công nhân hoạt động trên công trường không may xảy ra sự cố, dẫn đến hậu quả là người công nhân bị thương tật. Bên cạnh đó, Thông tư 329/2016/TT-BTC đã chỉ rõ bảo hiểm cho  công nhân xây dựng làm việc trên công trường là trách nhiệm dân sự mà đơn vị xây dựng phải mua theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ thầu thi công nhưng chi phí mà chủ thầu có trách nhiệm bồi thường cho người lao động nếu không may có sự cố xảy ra Mức phí các gói bảo hiểm…
Xem thêm