Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PVI – điều kiện và các lợi ích liên quan

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PVI – điều kiện và các lợi ích liên quan

Tin tức
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (mandatory fire and explosion insurance) Là sản phẩm bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về rủi ro cháy, nổ được quy định cụ thể trong Nghị định 23/2018/NĐ-CP , Thông tư số 220/2010/ TT-BTC Là hồ sơ bảo hiểm cần có khi Cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM  Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng được bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm: Cơ quan các tổ chức, trụ sở,…
Xem thêm