Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện: một người mua, cả gia đình được bảo vệ

Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện: một người mua, cả gia đình được bảo vệ

Tin tức
Gần một tháng sau khi ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, Tổng công ty Bảo hiểm PVI và Tổng công ty Dịch vụ số Viettel (VDS) đã đưa sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện lên ứng dụng Viettel Pay. Đây là sản phẩm bảo hiểm đầu tiên, đánh dấu sự hợp tác cùng phát triển lâu dài giữa Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel. Các thuê bao của Viettel có thể dễ dàng truy cập ứng dụng ViettelPay hoặc truy cập vào cổng bảo hiểm của ViettelPay theo đường dẫn: https://baohiem.viettelpay.vn thực hiện 1 số thao tác đơn giản và thanh toán trực tuyến để mua sản phẩm bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện,…
Xem thêm