Bảo hiểm PVI và Tiki triển khai sản phẩm bảo hiểm số

Bảo hiểm PVI và Tiki triển khai sản phẩm bảo hiểm số

Tin tức
Hai công ty sẽ triển khai phân phối các sản phẩm bảo hiểm được số hóa trên nền tảng công nghệ Tiki. Công ty Bảo hiểm PVI phía Nam - đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) và Công ty cổ phần Tiki sẽ triển khai các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với thế mạnh của các bên để mang lại cho khách hàng trải nghiệm được bảo vệ an toàn về sức khỏe và tài chính một cách tối ưu, thiết thực. Sản phẩm bảo hiểm được hai đơn vị ưu tiên triển khai là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới theo Nghị định 3/2021-NĐ/CP của Chính phủ. Đây là loại hình bảo hiểm…
Read More